Cập nhật phiên bản 1.0.17 và chuỗi sự kiện hoạt động

Ngày đăng: 23-06-2023

Chư vị Đại Hiệp,

 

Các máy chủ sẽ tiến hành bảo trì để cập nhật phiên bản 1.0.17 cùng các sự kiện mới vào lúc 10h00 ngày 23/06, sau đây là chi tiết các cập nhật

 • [Thêm mới] tính năng Tái Sinh Thần Thú - Thần Thú 1* 2* 4* 5 được có thể tái sinh về 0*
 • [Điều chỉnh] vật phẩm và điều kiện mở các túi Linh Thú
  • • Gói Linh Thú Ưu Đãi
  • • Gói Linh Thú Hào Hoa
  • • Gói Linh Thú Ngạo Thị
  • • Gói Linh Thú Chí Tôn
 • [Điều chỉnh] mô tả rương trang bị
  • • Rương Trang Bị Đỏ Phẩm 6 - Mở ra ngẫu nhiên nhận trang bị đỏ cấp 125 theo phái.
  • • Rương Trang Bị Công Đỏ Phẩm 6 - Mở ra ngẫu nhiên nhận trang bị tấn công đỏ cấp 125 theo phái.
  • • Rương Trang Bị Thủ Đỏ Phẩm 6 - Mở ra ngẫu nhiên nhận trang bị phòng ngự đỏ cấp 125 theo phái.
  • • Rương Trang Bị Đỏ Phẩm 5 - Mở ra ngẫu nhiên nhận trang bị đỏ cấp 100 theo phái.
  • • Rương Trang Bị Công Đỏ Phẩm 5 - Mở ra ngẫu nhiên nhận trang bị tấn công đỏ cấp 100 theo phái.
  • • Rương Trang Bị Thủ Đỏ Phẩm 5 - Mở ra ngẫu nhiên nhận trang bị phòng ngự đỏ cấp 100 theo phái.
 • [Điều Chỉnh] cấp độ sử dụng các vật phẩm phụ bản, cấm địa
  • • Thẻ vào Thủy Lao - cấp 50 
  • • Thẻ vào Yến Vương Cổ Mộ - cấp 130
  • • Thẻ vào Tứ Tuyệt Trang - cấp 120
  • • Thẻ vào Tần Hoàng Địa Cung - cấp 170 
 • [Điều chỉnh] cấp độ sử dụng các vật phẩm Bộ Pháp và vật phẩm kích hoạt Bộ Pháp thời hạn thành cấp 120
 • [Điều chỉnh] lỗi hiển thị Hàn Băng Bộ Pháp
 • [Điều chỉnh] lỗi hiển thị thông tin Diệt/Trợ/Vong trong chiến trường Tống Kim
 • [Điều chỉnh] lỗi hiển thị phái Cái Bang tại bảng Kết Quả
 • [Cập nhật] chuỗi sự kiện Tết Đoan Ngọ
 • [Cập nhật] cách tính Vàng tại tiệm Tinh Thạch

 

 

Doanh Doanh kính bút