Nhiệm Vụ Quân Doanh

Ngày đăng: 07-05-2023

THỂ LỆ SỰ KIỆN "NHIỆM VỤ QUÂN DOANH"

Sự kiện diễn ra từ 19/05/2023 đến hết ngày 25/05/2023 .

* Thể lệ sự kiện:
- Đại hiệp truy cập trang sự kiện để làm nhiệm vụ nhận điểm Công Trạng.
- Đại hiệp hoàn thành mốc yêu cầu sẽ nhận được GIFTCODE tương ứng
- Dựa trên điểm Công Trạng, Đại hiệp sẽ nhận được những phần thưởng khác nhau
- Kết thúc sự kiện, TOP 1000 Đại hiệp sẽ nhận được suất tham gia vào chiến trường Cửu Dương Truyền Kỳ 2 sớm nhất

* Quy tắc nhận điểm Công Trạng:
1. Hoàn thành các nhiệm vụ theo yêu cầu để nhận điểm Công Trạng, mỗi nhiệm vụ nhận 10 điểm
2. Mỗi Đại Hiệp sẽ nhận được 1 Mã Mời riêng biệt, chọn chia sẻ và gửi Mã Mời tới bạn bè. Người chơi nhận được mã phải nhập Mã Mời và bấm báo danh:
- Mỗi người chơi báo danh thành công với Mã Mời của bạn, bạn sẽ nhận được 10 điểm Công Trạng. 
- Nhập Mã Mời của bạn bè sẽ nhận được 5 điểm Công Trạng tương ứng với mỗi Mã

* Phần thưởng:

[ Quà Đua TOP ] 

Mỗi khi bạn đạt đủ mốc Công Trạng yêu cầu sẽ nhận được Giftcode tương ứng với từng mốc.
Xem tại nút Quà Đua TOP 

[ Quà Công Trạng ] 

Dựa theo tổng số điểm Công Trạng của bạn để nhận được những phần thưởng khác nhau.

Xếp hạng trong top 1000: Sẽ nhận được suất tham gia trải nghiệm Alpha Test và 1 Giftcode đặc biệt 
Xếp hạng từ top 10 - 99: Sẽ nhận được suất giảm giá khi mua nhân vật đặc biệt
Xếp hạng từ top 1 - 9: Sẽ nhận được gói quà miễn phí Nhân Vật đặc biệt

Phần thưởng sẽ được cập nhật ngay sau khi sự kiện kết thúc

Quy định chung

- Bất kỳ hành vi gian lận hoặc vi phạm các quy định sẽ dẫn đến việc người chơi bị loại khỏi sự kiện và mất quyền tham gia.
- Quyết định của ban tổ chức sự kiện là quyết định cuối cùng và không thể tranh cãi.