Hệ thống Linh Thú

Ngày đăng: 11-06-2023

Tổng quan

 • Về chỉ số, Linh Thú được chia thành 3 nhóm là Nội Công - Ngoại CôngCân Bằng
 • Về độ hiếm, lần lượt sẽ tăng dần từ Thường < Hiếm < Thần Thú
 • Linh Thú là một cá thể độc lập, có bộ chỉ số cùng kỹ năng riêng biệt, các kỹ năng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở từng Linh Thú khi sở hữu.
 • Có thể gia tăng sức mạnh cho Linh Thú thông qua các tính năng Tăng Cấp, Bồi Dưỡng, Linh Tu và học Kỹ Năng mới.
 • Linh Thú sẽ có sinh lực riêng, nên khi trọng thương sẽ cần nghỉ ngơi 1 khoảng thời gian mới có thể triệu hồi trở lại.

Mở giao diện Linh Thú

 

Cách sở hữu

 • Thông qua nhiệm vụ Chính Tuyến sẽ nhận được Linh Thú khởi đầu
 • Bắt Linh Thú
  • Tất cả Linh Thú phẩm chất Thường và một số Linh Thú phẩm chất Hiếm có thể được tìm thấy ở các nơi trong game, vị trí cụ thể có thể xem tại mục Đồ Giám trong giao diện Linh Thú.
  • Để bắt được Linh Thú, trước tiên cần đánh bại Linh Thú rồi sử dụng Dây Thanh Ti để thu phục, Dây Thanh Ti có thể nhận được thông qua nhiệm vụ, hoạt động hoặc mua tại Trân Các.

Đánh bại và sử dụng Dây Thanh Ti để thu phục Linh Thú

 

 • Từ các sự kiện và hoạt động: một số Linh Thú Hiếm và Thần Thú sẽ xuất hiện trong các hoạt động cũng như sự kiện của game, ngoài ra cũng có thể sở hữu Thần Thú Miêu Nhân bàng cách sở hữu rương Vô Song Bảo Rương.
 • Mua bán tại Thương Thành: Linh Thú có phẩm chất Hiếm trở lên có thể được Hoàn Nguyên và gửi bán tại Thương Thành.

 

Gia tăng sức mạnh cho Linh Thú

Có rất nhiều cách gia tăng sức mạnh cho Linh Thú, có thể tham khảo như sau:

 • Tăng cấp
  • Sử dụng Linh Thú Nguyên Đan để tăng cấp độ cho Linh Thú, ngoài ra Linh Thú cũng sẽ tăng cấp khi cùng đánh quái với chủ nhân
  • Khi tăng cấp sẽ tăng các chỉ số cơ bản cho Linh Thú
  • Cấp độ của Linh Thú sẽ không vượt quá cấp độ người chơi
 • Sinh sản
  • Sinh sản sẽ giúp tăng cấp sao cho Linh Thú đời sau, dẫn đến tăng cường Ngộ Tính tối đa cùng Chỉ số cơ bản của đời sau
  • Các Linh Thú thường và hiếm cùng loài có thể kết hợp với nhau để sinh ra đời sau
  • Khi kết hợp, 2 linh thú cùng loài sẽ sinh ra 1 linh thú đời 2 có cấp sao tối đa là 9 (cấp sao của linh thú đời 2 sẽ phụ thuộc vào Độ trưởng thành của 2 linh thú cha mẹ)
  • Các linh thú đời đầu (Bảo Bảo) sẽ chỉ sinh ra được 2 linh thú Đời 2, linh thú Đời 2 không thể tiếp tục sinh sản
  • Sau khi sinh sản, 2 linh thú đời đầu sẽ mất đi

Linh thú sinh sản

 

 • Thức tỉnh
  • Đối với Thần Thú, cấp sao không thể tăng lên bằng cách sinh sản đời sau, mà chỉ có thể tăng sao bằng cách Thức Tỉnh
  • Để Thức Tỉnh sẽ cần có 2 Thần Thú đã đạt độ trưởng thành từ Toàn Mỹ trở lên, có cùng cấp sao, và sau khi thức tỉnh sẽ nhận được một Thần Thú có cấp sao lớn hơn, 2 thần thú đời đầu sẽ mất đi.
  • Thần Thú có thể thức tỉnh nhiều lần để liên tục gia tăng cấp sao.

Thần Thú có thể Thức Tỉnh để tăng cấp sao

 

 • Bồi dưỡng
  • Sử dụng Cỏ Bồ Đề có thể gia tăng độ trưởng thành của Linh Thú, độ trưởng thành sẽ tăng từ Bình thường đến Toàn Mỹ đồng thời các chỉ số cũng tăng theo độ trưởng thành
  • Mỗi linh thú sẽ có 1 kỹ năng chủ động và tối đa 8 kỹ năng bị động (Ngộ Tính càng cao sẽ mở khoá càng nhiều ô kỹ năng bị động, tăng cấp sao sẽ tăng Ngộ Tính tối đa cho linh thú), các kỹ năng này ngoài việc xuất hiện ngẫu nhiên khi sở hữu linh thú thì còn có thể học được từ các bí kíp tương ứng
  • Sử dụng Căn Cốt Đan sẽ tăng cường Ngộ Tính của linh thú, chỉ có linh thú đời 2 hoặc Thần Thú đã thức tỉnh mới có thể gia tặng ngộ tính, các chỉ số cơ bản cũng tăng lên khi ngộ tính tăng cao.
 • Linh tu
  • Linh Tu có thể giúp linh thú tăng giói hạn Ngộ Tính tối đa lên đến 20
  • Để tiến hành Linh Tu, cần có 1 linh thú làn nguyên liệu và sẽ biến mất sau khi thực hiện
  • Linh Thú cần đạt độ trưởng thành Toàn Mỹ, cấp độ mang theo từ 120 trở lên và đạt cấp sao tối thiểu 7 sao
  • Linh Thú nguyên liệu cần đạt tối thiểu 4 sao

 

Một số tính năng khác

 • Kế Thừa: cho phép kế thừa Ngộ Tính, Kỹ Năng, Linh Tu từ linh thú nguyên liệu chuyển sang linh thú mục tiêu. Sau khi kế thừa, linh thú nguyên liệu sẽ biến mất.
  • Kế thừa ngộ tính: yêu cầu linh thú phải từ 1 sao trở lên
  • Kế thừa linh tu: cấp mang theo linh thú tối thiểu 120 và cấp sao từ 7 sao
 • Hoàn Nguyên: linh thú Hiếm và Thần Thú có thể hoàn nguyên về trạng thái vật phẩm để tiến hành giao dịch
  • Sau khi hoàn nguyên cấp độ linh thú sẽ về cấp 1
  • Các chỉ số khác sẽ được giữ nguyên sau khi kích hoạt lại linh thú
 • Phóng Thích: trả tự do cho linh thú, giải phóng không gian
 • Đồ Giám: tổng hợp thông tin các loại linh thú, bao gồm địa điểm có thể bắt được các loại linh thú Thường và Hiếm