Hệ thống Sư Đồ

Ngày đăng: 14-06-2023

Tính năng

 • Khi người chơi đạt cấp 75 sẽ mở ra hệ thống Sư Đồ, thực hiện các hướng dẫn cơ bản để nắm được cách thao tác trong hệ thống
 • Trong giao diện Hảo Hữu, mục Sư Đồ, người chơi có thể tiến hành Tầm Sư Học Đạo hoặc Thu Nhận Đồ Đệ

 

Lợi ích

Khi trở thành Đệ Tử

 • Mỗi ngày có thể cùng sư phụ thực hiện 2 lần Truyền Công
 • Sau khi truyền công sẽ nhận được rất nhiều kinh nghiệm cùng điểm Sư Đồ
 • Điểm Sư Đồ có thể sử dụng tại Trân Các để đổi lấy các nguyên liệu cũng như vật phẩm quý hiếm
 • Tuy nhiên, nếu đồ đệ Phản sư thì sẽ phải chịu phạt 100 Bạc cùng 72 giờ không thể Tầm Sư, nếu sư phụ đã offline liên tục 72 giờ trước đó thì đệ tử không phải chịu hình phạt này

Khi trở thành Sư Phụ

 • Mỗi người chơi có thể cùng lúc nhận lãnh 5 đồ đệ
 • Khi đệ tử online có thể cùng nhau Truyền công, tuy nhiên sư phụ cần cao hơn đệ tử 10 cấp trở lên mới có thể truyền công cho đệ tử
 • Sau khi truyền công sẽ nhận được kinh nghiệm cùng thời gian nhân đôi kinh nghiệm
 • Thời gian nhân đôi kinh nghiệm từ việc truyền công nên sử dụng cùng với Kinh Nghiệm Đan, sau đó tiến hành tham gia Trân Long Kỳ Cuộc đế tối đa hoá lợi ích kinh nghiệm
 • Đặc biệt, trong quan hệ sư đồ, mỗi khi một vị đệ tử nạp vàng thì sư phụ sẽ ngay lập tức được thưởng 5% số vàng từ lợi tức sư đồ (vàng sẽ được gửi trực tiếp về hộp thư)
 • Ngoài ra, khi đệ tử và cả "đệ tử của đệ tử" nạp vàng đạt tới giá trị nhất định, sư phụ cũng sẽ nhận được thưởng vàng tương xứng.